O nás

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou. Ustanovil ji olomoucký arcibiskup na základě zřizovacího dekretu ze dne 11. 11. 1992. Charita Šumperk tvoří základní složku Arcidiecézní charity Olomouc, která je coby součást Charity Česká republika, členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Zřizovatelem Charity Šumperk je olomoucký arcibiskup. Církev poskytuje zaměstnancům pomoc v duchovní oblasti. Charita Šumperk velmi úzce spolupracuje s jednotlivými farnostmi, a to při pořádání různých akcí a sbírek.

Statutárním zástupcem Charity Šumperk je ředitel organizace. Současná ředitelka Mgr. Jana Holubářová byla do funkce jmenována 1. 7. 2016.

Rada Charity je jmenována ředitelkou Charity na dobu tří let a je jejím poradním orgánem. S platností od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2024 má Rada Charity toto složení: Helena Večeřová, Mgr. František Klíč, Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Petr Suchomel, Oldřich Tanert.

Duchovním správcem je P. Slawomir Sulowski.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Oblast působnosti
města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk
obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dolní Studénky, Hraběšice, Jindřichov, Kopřivná, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Ostružná, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice a okolní obce.
V těchto obcích působí pouze Domácí zdravotní péče a Mobilní specializovaná paliativní péče: Libina, Hrabišín, Mostkov, Oskava, Mladoňov, Třemešek u Oskavy, Bedřichov, Obědné.

Číslo účtu: 1904522359/0800 Česká spořitelna

Stanovy Charity Šumperk

Etický kodex

Mapa Charity Šumperk verze 2022 grey