O nás

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou. Ustanovil ji olomoucký arcibiskup na základě zřizovacího dekretu ze dne 11. 11. 1992. Charita Šumperk tvoří základní složku Arcidiecézní charity Olomouc, která je coby součást Charity Česká republika, členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Zřizovatelem Charity Šumperk je olomoucký arcibiskup. Zřizovatel finančně podporuje organizaci tím, že zaměstnává asistenta pro pastoraci, který v organizaci pracuje. Církev poskytuje zaměstnancům pomoc v duchovní oblasti. Charita Šumperk velmi úzce spolupracuje s jednotlivými farnostmi, a to při pořádání různých akcí a sbírek.

Sídlo organizace se nalézá na adrese Jeremenkova 705/7, Šumperk

Pracoviště Mobilní specializované paliativní péče, Ambulance paliativní medicíny - Rooseveltova 3264/16, Šumperk

Stanoveným zástupcem Charity Šumperk je ředitel organizace. Současná ředitelka Mgr. Jana Holubářová byla do funkce jmenována 1. 7. 2016.

Rada Charity je jmenována ředitelkou na dobu tří let a je jejím poradním orgánem. S platností od 1. listopadu 2021 do 31. října 2024 má Rada Charity toto složení: Helena Večeřová (předsedkyně rady), Mgr. František Klíč, Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Petr Suchomel, Oldřich Tanert. 

Duchovním správcem je P. Slawomir Sulowski.

Posláním Charity je stejně jako církve se snažit pomáhat potřebným, kdy je Charita inspirována péčí o vdovy a sirotky v prvotní církvi, nemocnicích a chudobincích provozované výhradně církví, ženskými i mužskými řeholními řády, i dnešní humanitární pomocí ve světě nebo jednotlivými sociálními aktivitami. Charita svým profesionálním přístupem zachovává vysokou kvalitu poskytovaných služeb a garantuje rovný přístup ke všem uživatelům. Usiluje o komplexnost péče: vedle fyzické, psychické a sociální stránky nepřehlíží ani duchovní rozměr člověka. Zároveň však dbá na pochopení různosti každého člověka, na jeho důstojnost a svobodné rozhodování.

Oblast působnosti:

  • města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk
  • obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dolní Studénky, Hraběšice, Jindřichov, Kopřivná, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Ostružná, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Šléglov, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice a okolní obce
  • v těchto obcích působí pouze Domácí zdravotní péče a Mobilní specializovaná paliativní péče: Libina, Hrabišín, Mostkov, Oskava, Mladoňov, Třemešek u Oskavy, Bedřichov, Obědné

Číslo účtu: 1904522359/0800 Česká spořitelna

Stanovy Charity Šumperk

Etický kodex

Mapa Charity Šumperk verze 2022 grey