Podpořte nás

Pravidla pro osoby, které chtějí poskytnout dar Charitě Šumperk

Pokud se rozhodnete poskytnout finanční dar, máte možnost zvolit si účel využití podpory. V každém případě však obdržíte písemný doklad o výši poskytnutého příspěvku a na vyžádání i další potvrzení pro finanční úřad, kde můžete, při přiznání daně z příjmu, uplatnit slevu ze základu daně. Odpočet mohou uplatnit jak fyzické, tak i právnické osoby.

Způsob poskytnutí finančního daru:

  • v hotovosti do pokladny,
  • převodem z účtu na účet,
  • poštovní poukázkou na účet nebo adresu Charity Šumperk

Finanční dary můžete předat příslušnému pověřenému pracovníkovi v hotovosti nebo zasílat na náš účet 1904522359/0800, Česká spořitelna.

Dárcům vystavujeme potvrzení. Při převodu peněz z účtu na účet však můžeme vydat potvrzení teprve po telefonickém nebo písemném kontaktu, ze samotného čísla účtu nelze adresu dárce zjistit. Mimo finanční podporu lze poskytnout i materiální dary, na které rovněž vystavíme potřebné potvrzení.

Bankovní spojení Charity Šumperk: 1904522359/0800  -  Česká spořitelna