Projekt Modernizace vybavení Charity Šumperk

Dne 22. ledna 2020 se uskutečnilo slavnostní žehnání 3 automobilů z projektu MAS Horní Pomoraví „Modernizace vybavení Charity Šumperk (reg. č. CZ. 06. 4. 59/0. 0/0.0./16_072/001091)“ Projekt podporuje zvýšení kvality technického zázemí a vybavení terénních sociálních služeb poskytovaných Charitou Šumperk a zvýšení jejich dostupnosti. Jedná se o pečovatelskou službu a osobní asistenci v přirozeném sociálním prostředí uživatelů.

Prioritou je zajistit kvalitní a zároveň efektivní péči ve všech částech regionu MAS Horní Pomoraví, zvýšit kvalitu a modernizovat technické zázemí pro poskytování sociálních terénních služeb. Kromě 3 automobilů byla zakoupena i drobná moderní technická zařízení (tablety, notebooky, tiskárna, telefony). Automobily zaměstnancům požehnal šumperský kaplan Jiří Luňák.

loga IROP