Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Charita Šumperk nabízí uživatelům svých služeb, případně také ostatním zájemcům z řad veřejnosti, možnost pronájmu zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Pronájem je určen přednostně pro uživatele žijící v oblasti působnosti Charity Šumperk a slouží k okamžitému pokrytí poptávky po daném vybavení do doby, než si uživatel zajistí pomůcku přes zdravotní pojišťovnu či jiným způsobem, nebo po dobu aktuální potřeby (např. po dobu léčby, rekonvalescence uživatele).

Provozní doba půjčovny:   7:30 - 12:00    12:30 - 15:00

Nabízené služby

Nabízené služby zahrnují představení stávajícího sortimentu pomůcek, v případě zájmu také doporučení vhodné pomůcky, její předvedení a popřípadě dovoz až do místa bydliště. Vybavení půjčovny je pravidelně doplňováno a obnovováno dle poptávky uživatelů služeb a dle možností organizace. V nabídce půjčovny jsou např. tyto pomůcky: kompletní polohovací lůžka, stolky k lůžku, antidekubitní podložky, sedačky na vanu, invalidní vozíky, WC židle, chodítka, francouzské hole, podložní mísy, nástavec na WC, sprchovací křesla. Ceny za pronájem jednotlivých pomůcek jsou stanoveny jako měsíční a jsou stanoveny v aktuálním sazebníku

Informace pro zájemce o službu

V případě zájmu o konkrétní typ pomůcky je nejlepší obrátit se telefonicky (583 216 747), popř. osobně na paní Marii Dvořákovou. Podmínkou pronájmu je sepsání písemné smlouvy mezi Charitou Šumperk a zájemcem. Platba za pomůcky probíhá vždy zpětně 1x za měsíc.

Informace o zdravotních pomůckách a bezbariérových přístupech v Olomouckém kraji naleznete zde.