Postní almužna

18. ročníku sbírky Postní almužna 2022 se zúčastnilo 14 farností šumperského děkanátu. Bylo vybráno 59 789 Kč.

Snažíme se, aby tyto finanční prostředky byly využity ve farnostech. Obracíme se na vás s prosbou, pokud víte o někom ve Vaší farnosti, kdo se ocitl v mimořádné tíživé finanční tísni a potřebuje pomoc, abyste kontaktovali Vašeho kněze nebo informaci předali přímo nám na Charitu Šumperk.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní Postní almužny svým odřeknutím si věcí pro někoho potřebného. V následující tabulce máte přehled výsledků dle farností.

Pán Bůh zaplať.

Farnost                                Výtežek
Bludov                                 4 051 Kč
Bohdíkov                             1 150 Kč
Bohutín                                  490 Kč
Bratrušov                            3 500 Kč
Dolní Studénky                    2 838 Kč
Hanušovice                         3 144 Kč
Loučná nad Desnou           3 682 Kč
Nový Malín                             307 Kč
Rapotín                                5 431 Kč
Raškov                                   462 Kč
Ruda nad Moravou              6 125 Kč
Sobotín                                3 735 Kč
Velké Losiny                        5 098 Kč
Šumperk                            19 776 Kč
CELKEM                            59 789 Kč

PA aktuality