Dobrovolnictví

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoli, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým. Principem práce dobrovolníků je, že Charitě nabízejí svůj čas a zájem. Pracují jen tolik, kolik mohou a chtějí, tak, aby jim práce přinášela radost a uspokojení.

Oblasti dobrovolnictví:

  • práce s uživateli (doprovod na koncerty či jiné kulturní akce, úřady, poštu apod.)
  • práce v organizaci (administrativa, příprava a realizace akcí, pomoc s realizací sbírek, pochůzky, údržba vozového parku, úklid aj.)

Bohužel nemůžeme z časových ani bezpečnostních důvodů nabídnout dobrovolnictví u našich uživatelů doma. Pokud se přesto chcete někomu věnovat dlouhodoběji v jeho přirozeném prostředí, zkuste kontaktovat jiné sociální služby na Šumpersku - PONTIS Šumperk o.p.s., Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace (domov pro seniory) apod. Pro práci s lidmi s handicapy můžeme doporučit naši dlouhodobou spolupracující organizaci Dětský klíč Šumperk, o.p.s.