Duchovní služby

Každý člověk má vedle potřeb tělesných, duševních a sociálních také potřeby duchovní. K těm posledním patří otázky po smyslu života, naděje či beznaděje, potřeba lásky, usmíření vztahů, odpuštění, smazání viny, potřeba přijmout svůj život a sebe sama včetně nezměnitelných daností a omezení, vlastních chyb a nedokonalostí, strach ze smrti atd.

Pastorační asistentka vám může nabídnout setkání, rozhovor, pokud budete chtít tak také modlitbu, může zprostředkovat návštěvu kněze či duchovního.