Biblická hodina pro hledající

Hledáte smysl vlastního života? Nemusíte na to být sami.

Smysl života dává našemu bytí význam. Obvykle je vyjádřen otázkami „Proč jsem tady?“, „O čem je život?“ nebo “Jaký je smysl mé existence?“ Ti, kteří si právě kladou tyto nebo podobné otázky, hledajíc něco, co má tzv. „přesah“ nebo se nacházení na křižovatce života, nemusejí od září hledat odpovědi na tyto otázky sami. „Rozhodli jsme se umožnit lidem, kteří hledají smysl vlastního života a chtějí si ujasnit, jak je to s křesťanskou vírou, pravidelně se setkávat na Biblické hodině „říká Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk. Hledající tak mohou najít odpovědi na své otázky a mohou se rozhodnout, jak bude jejich život pokračovat dál.

Biblická hodina pro hledající probíhá v prostorách Charity Šumperk každý první pátek v měsíci v čase 15:30 - 16:30 pod vedením Mgr. Františka Klíče. Biblické hodiny jsou pro účastníky zdarma a není potřeba se přihlašovat. V případě dotazů volejte 583 216 747 nebo pište e-mailem na adresu info@sumperk.charita.cz.