Mimořádné události

Pomoc Charity Šumperk při mimořádných událostech

Zasáhla Vás nebo vaše blízké mimořádná událost a potřebujete pomoci? Přišli jste v jediném okamžiku o vše? Hledáte někoho, o koho se opřít?

Charitní pomoc při mimořádných událostech a krizových situacích má za cíl především pomoci lidem překonat následky krizové situace, zajistit přežití, zmírnit bídu a emocionální vypětí a přispět k obnově.

Charita Šumperk nabízí zejména: základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací), materiální pomoc (čisticí prostředky a drogerie, vysoušecí a čisticí technika), fyzická pomoc (odklízení škod způsobených např. živelnou pohromou), humanitární pomoc, předlékařskou první pomoc, duchovní pomoc, finanční pomoc, zajištění přepravy materiálu nebo osob

Pomáháme: obcím, jednotlivcům, rodinám, komunitám, organizacím a firmám

Spolupracujeme s: Integrovaným záchranným systémem České republiky, státní správou a samosprávou, farnostmi, dobrovolníky.