Starosta boural Charitu

Na pozvání ředitelky šumperské Charity Jany Bielikové se starosta Tomáš Spurný zařadil do bourací čety, která se v areálu Charity v Jeremenkově ulici pustila do demolice montovaného dřevěného objektu. „Další etapou této stavební akce bude vytvoření zázemí pro provoz mobilní hospicové péče na Šumpersku,“ uvedla Jana Bieliková.

Vysvětlila, že Charita Šumperk v rámci domácí zdravotní péče vždy pečovala o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich domácím prostředí. V roce 2018 vznikla nová odbornost – specializovaná mobilní hospicová (paliativní) péče, která prostřednictvím multidisciplinárního týmu (paliatr, lékaři, zdravotní sestry se specializovaným vzděláním, sociální pracovník atd.) zajišťuje vysoce profesionální péči o umírající v domácím prostředí 24 hodin denně, 7dní v týdnu.

„Nové prostory budou sloužit především jako zázemí pro multidisciplinární tým mobilní hospicové péče. Přízemí bude sloužit jako sklad rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně prostorů pro jejich mytí a údržbu. První patro bude fungovat jako zázemí pro hospicovou péči a budou zde prostory zdravotnický personál včetně ambulance lékaře, administrativního a sociálního pracovníka a jednací místnost. Chybět zde nebude hygienické zázemí pro personál, který o pacienty pečuje. Samozřejmostí je bezbariérovost,“ popsala projekt ředitelka Charity. Zároveň zdůraznila, že se nejedná o pobytové zařízení. Péče je poskytována v domácnosti pacientů.

Stavební práce by měly být dokončeny na jaře příštího roku. Investice není finančně podpořena žádnými dotacemi, pouze darem fyzické osoby.

Ing. Soňa Singerová, tisková mluvčí města Šumperka

IMG_7272

IMG_7280

IMG_7283