Pořízení elektroautomobilů a vybavení

Pořízení elektro automobilů a vybavení pro Charitu Šumperk logolink

Příjemce:  Charita Šumperk, IČ: 48005894, Jeremenkova 705/7, 787 01 Šumperk
Začátek projektu: 9. 7. 2021
Předpokládaný konec projektu: podzim 2023
Financování projektu: IROP – REACT EU

 Cíl projektu: Přechod od konvenčních vozidel se spalovacím motorem k alternativní nízkouhlíkové dopravě pečovatelek a asistentek za klienty po městě Šumperk a blízkém okolí. Modernizace vybavení pro poskytování kvalitních sociálních služeb.

 Obsah projektu: Předmětem projektu je pořízení 4 osobních elektromobilů, 1 užitkového elektromobilu pro potřeby dopravy pečovatelek a asistentek. Modernizace zázemí pracovních v sociálních službách pořízením nábytku, kompenzačních pomůcek pro práci s klienty, počítačů, mobilů a jiného IT vybavení. Poslední ale neméně důležitou součástí projektu je vybudování manipulační plochy v sídle Charity Šumperk.


Maximální možné náklady projektu: 11 446 327,35
Maximální výše dotace z EU: 9 729 378,24
Maximální výše příspěvku ČR: 1 144 632,74
Maximální výše spolufinancování Charity: 572 316,37

Plakát zde