Prohlášení ředitelky Charity ze 16. 3. 2020

Vážení občané, uživatelé našich služeb, pacienti, milí zaměstnanci!
V této náročné zkoušce Vás chci ujistit a uklidnit, že na Vás všechny myslíme a že Vám chceme maximálně pomoci. Charita Šumperk to nevzdává!!!
Hledáme způsob, jak Vám zajistit alespoň základní životní potřeby v době, kdy stát zcela zapomněl na terénní péči a personál se vystavuje velkému riziku. Vnímáme od Vás velkou vlnu solidárnosti – nabízíte pomoc jako dobrovolníci, šijete pro nás roušky.
Moc děkujeme!
V současnosti jsou pro nás prioritou nezbytné zdravotní úkony, zajištění stravy a nákup potravin. Apeluji na Vás - pomáhejte si navzájem! V rámci rodiny, sousedé, přátelé. Prosím zvažte, jestli vám nákupem či donáškou léků apod. nemůže pomoci někdo blízký. Charita a ostatní poskytovatelé sociálních služeb mají jen omezené kapacitní možnosti, a  proto se snažíme pomoci hlavně těm lidem, kteří nikoho skutečně nemají….
Chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří navzdory krizové situaci pracují, pomáhají a riskují své zdraví.
Všem Vám ještě jednou děkuji, to zvládneme!
     
Jana Bieliková, 16. 3. 2020