Další aktivity

Charita Šumperk kromě svých hlavních aktivit poskytuje svým uživatelům a dalším zájemcům řadu jiných služeb a aktivit. Mezi ně se řadí dobrovolnictví, Společenství vdov, Biblická hodina pro hledající, Svépomocná skupina pro pečující a mimořádné události a Poradna pro pečující a pozůstalé.