Charita Šumperk

Sbírky

Sbírky patří mezi charitní činnost již od nepaměti. Pomáhání lidem v nouzi a potřebným je jedna ze základních křesťanských povinností a měla by být součástí mysli každého dobrého člověka. Však vždyť i nám se může jednou stát, že budeme sami potřebovat pomoc. Mezi pravidelné sbírky se při Charitě Šumperk koná Tříkrálová sbírka, Postní almužna, Národní potravinová sbírka, Vánoční balíčky na Ukrajinu a Ježíškova vnoučata.


Tříkrálová sbírka
Postní almužna

Národní potravinová sbírka

Vánoční balíčky na Ukrajinu