Sbírky

Sbírky patří mezi charitní činnost již od nepaměti. Pomoc lidem v nouzi i lidem potřebným je jedna ze základních křesťanských povinností a měla by být součástí mysli každého dobrého člověka. Vždyť i nám se může jednou stát, že budeme sami potřebovat pomoc.

Mezi pravidelné sbírky Charity Šumperk patří:

  • Tříkrálová sbírka
  • Postní almužna
  • Sbírka potravin
  • Vánoční balíčky na Ukrajinu
  • Ježíškova vnoučata