Naše služby

Charita Šumperk poskytuje terénní sociální a zdravotní služby v domácnostech uživatelů a pacientů, má registrovanou ambulanci paliativní medicíny.

Nabízíme tyto registrované služby:

Sociální služby

Zdravotní služby

Ambulance paliativní medicíny

 

Doplňkově dále děláme tyto činnosti:

Ceník služeb

Pečovatelská služba, Osobní asistence - uživatel se finančně podílí na úhradě služby dle níže uvedeného sazebníku (zbytek ceny dotují Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, města a obce v oblasti působnosti Charity Šumperk, dárci). 

Sazebník Charitní pečovatelské služby Charity Šumperk

Sazebník služby Osobní asistence Charity Šumperk

Obědy   - cena i kontakt na objednání obědů ve speciální sekci webu Rozvoz obědů

Domácí zdravotní péče, mobilní specializovaná paliativní péče, ambulance paliativní medicíny - pacient službu nehradí, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a dle uzavřených smluv s ZP.

Rehabilitační a kompenzační pomůcky - uživatel si hradí zapůjčení pomůcek dle aktuálního sazebníku

 

Stížnosti

Uživatel má právo si stěžovat na kvalitu nebo na způsob poskytování služby, či nerespektování svých práv při poskytování služby. Stížnost, námět nebo připomínku může přijmout každý zaměstnanec Charity Šumperk.

Ústní, písemná, telefonická stížnost může být i anonymní. Stížnost můžete předat vedoucí sociálních služeb na tel. 734 362 541 nebo e-mail: vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz či kterémukoli pracovníkovi Charity Šumperk.