Projekt „Pořízení automobilů 2021" - MAS ŠV

Evropská unie, Fond pro regionální rozvoj, IROP podpořila Charitu Šumperk v projektu „Pořízení automobilů 2021“ s reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014704. Projekt umožnil nákup 2 vozů pro terénní sociální služby. Jedná se o vozy Dacia Sandero a Dacia Dokker Van. Díky tomuto projektu se zvýší dostupnost terénních služeb Charity Šumperk – pečovatelské služby a osobní asistence. Za danou podporu děkujeme!

auto mas

auto mas2

loga IROP