Postní almužna 2021

Popeleční středou, která v letošním roce připadá na 17. února, začíná postní doba, tedy čas, který je příhodný k tomu, abychom se více zamýšleli nad svým životem, nad hodnotami, které jsou podstatné, nad kvalitou našich vztahů – k sobě, k druhým lidem, k Bohu. A pokud shledáme, že ne všechno je v pořádku, můžeme hledat cesty, jak alespoň něco z toho napravit…

Postní almužna je starobylá tradice, která může pomáhat i v současnosti. Pokud si dokáži něco odříct, nějakou náruživost, neřest a ušetřím tak nějaké peníze, mohu je vložit do postní krabičky – tzv. postničky. Postničky lze získat v kostelích po nedělních bohoslužbách (21. 2.) nebo během týdne na recepci Charity Šumperk. Postní almužnu pak můžu přinést do kostela na Květnou neděli (28. 3.) nebo v týdnu přímo na recepci Charity Šumperk.

Vybrané peníze pak budou rozděleny mezi ty, kteří jsou v nouzi. Nejčastěji se jedná o matky samoživitelky, rodiny v tíživé situaci, seniory, lidi s handicapem či lidi bez domova. Přímo do postniček je pak možné kromě příspěvků vhodit i tipy na potřebné, kteří pomoc potřebují, ale z nejrůznějších důvodů si o ni neřeknou.

Připojujeme zamyšlení Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní Charity Olomouc, k letošní Postní almužně.

DL letáček_nahled_2021_page-0001