Stavební úpravy budovy Charity Šumperk

Stavební úpravy budovy Charity Šumperk

Projekt: Stavební úpravy budovy Charity Šumperk, ul. Rooseveltova 3264/16, Šumperk

Investor:  Charita Šumperk, IČ: 48005894, Jeremenkova 705/7, 787 01 Šumperk zastoupená DOWIN, s.r.o. zastoupený Ing. Jiřím Flašarem

Projektant: DOWIN, s.r.o. a kol.

Architektonická spolupráce: Ing. Arch. Ivo Skoumal

Začátek projektu: 27. 5. 2019

Předpokládaný konec projektu: jaro 2021

Financování projektu: dar fyzické osoby

Cíl projektu: vytvoření prostorů pro provoz mobilní hospicové péče v oblasti děkanátu Šumperk

Projekt  - dvě základní fáze:
Příprava projektu: duben 2019 – leden 2020

Koncepční návrh stavebního řešení, zajištění stavebního povolení

Realizace projektu: leden 2020 – květen 2021
Demolice stávajících budov na p.č. 857/2 a 857/5

Stavba nové budovy na p.č. 857/5 (stejný půdorys)

Harmonogram prací - skutečnost:
A) začátek demoličních prací:
3. 2 . 2020 - 28. 2. 2020… demolice montovaného dřevěného objektu na p.č. 857/2       

29. 1. 2020  - 27. 3. 2020   … zahájení bouracích prací stavby na p.č. 857/5

B) příprava základů pro stavbu: 30. 3. 2020 - 19. 6. 2020 ... odstranění původních základů, výkopové práce, příprava bednění, ...

C) betonáž základů 23. 6. 2020

D) základová deska  23. 7. 2020

E) betonáž věnce     30. 9. 2020

F) pokládka panelů  8. 10. 2020

G) betonáž druhého věnce 5. - 9. 11. 2020

H) návoz materiálu na střechu 3. 12. 2020

CH) montáž oken 17. 12. 2020

I) realizace střechy 25. - 29. 1. 2021

J) vnitřní práce (voda, topení, omítky) - únor, březen 2021

K) podlahy (lití) - 25. 3. 2021

L) sádrokartony - duben 2021

M) vnitřní práce - duben - červenec 2021

N) 27. 7. 2021 - úspěšná kolaudace 2. budovy

O) pokládka dlažby - 9. - 13. 8. 2021

P) rekonstrukce plotu - od 2. 8. 2021

Q) žehnání nového zázemí otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, 9. 9. 2021, 15:00

Nová budova:

Přízemí:

 • Sklad postelí a matrací
 • Sklad chodítka, vozíky, berle
 • Mytí pomůcek
 • Sklad potravin
 • Středisko údržby
 • Hygienické zázemí
 1. patro:
 • Jednací místnost
 • Sesterna
 • Kancelář vrchní sestry, sociálního, administrativního pracovníka
 • Ambulance lékaře
 • Chodba s kuchyňským koutem
 • Hygienické zázemí pro zdravotnický personál, pacienty a jejich příslušníky
 • Čekárna

V budově je zajištěn bezbariérový přístup (včetně výtahu).

projekt

29. 7. 2020 - kontrola Státního úřadu inspekce práce, oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

 - kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce zadavatele stavby " Stavební úpravy budovy Charity Šumperk, ul. Rooseveltova 3264/16, Šumperk   - bez zjištěných nedostatků