Stavební úpravy budovy Charity Šumperk

Stavební úpravy budovy Charity Šumperk

Projekt: Stavební úpravy budovy Charity Šumperk, ul. Rooseveltova 3264/16, Šumperk

Investor:  Charita Šumperk, IČ: 48005894, Jeremenkova 705/7, 787 01 Šumperk zastoupená DOWIN, s.r.o. zastoupený Ing. Jiřím Flašarem

Projektant: DOWIN, s.r.o. a kol.

Architektonická spolupráce: Ing. Arch. Ivo Skoumal

Začátek projektu: 27. 5. 2019

Předpokládaný konec projektu: jaro 2021

Financování projektu: dar fyzické osoby

Cíl projektu: vytvoření prostorů pro provoz mobilní hospicové péče v oblasti děkanátu Šumperk

Projekt  - dvě základní fáze:
Příprava projektu: duben 2019 – leden 2020

Koncepční návrh stavebního řešení, zajištění stavebního povolení

Realizace projektu: leden 2020 – květen 2021
Demolice stávajících budov na p.č. 857/2 a 857/5

Stavba nové budovy na p.č. 857/5 (stejný půdorys)

Harmonogram prací - skutečnost:
A) začátek demoličních prací:
3. 2 . 2020 - 28. 2. 2020… demolice montovaného dřevěného objektu na p.č. 857/2       

29. 1. 2020  - 27. 3. 2020   … zahájení bouracích prací stavby na p.č. 857/5

B) příprava základů pro stavbu: 30. 3. 2020 - 19. 6. 2020 ... odstranění původních základů, výkopové práce, příprava bednění, ...

C) betonáž základů 23. 6. 2020

D) základová deska  23. 7. 2020

Nová budova:

Přízemí:

 • Sklad postelí a matrací
 • Sklad chodítka, vozíky, berle
 • Mytí pomůcek
 • Sklad potravin
 • Středisko údržby
 • Hygienické zázemí
 1. patro:
 • Jednací místnost
 • Sesterna
 • Kancelář vrchní sestry, sociálního, administrativního pracovníka
 • Ambulance lékaře
 • Chodba s kuchyňským koutem
 • Hygienické zázemí pro zdravotnický personál, pacienty a jejich příslušníky
 • Čekárna

V budově je zajištěn bezbariérový přístup (včetně výtahu).

projekt

29. 7. 2020 - kontrola Státního úřadu inspekce práce, oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

 - kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce zadavatele stavby " Stavební úpravy budovy Charity Šumperk, ul. Rooseveltova 3264/16, Šumperk   - bez zjištěných nedostatků