Společenství vdov

Od prosince 2017 Charita Šumperk poskytuje prostory pro Společenství vdov, jehož patronkou je paní Ivana Anna Schönová. Zde se setkávají osamělé vdovy a ženy, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Schází se jednou měsíčně, vždy v pátek v 17:00 – 19:00. Pozitivní cestou tak přistupují k trápení, které život přináší. Společně podnikají výlety i absolvují kulturní akce. V případě dotazů nebo pro více informací volejte paní Ivaně Schönové, tel. 732 828 621.