Sbírka potravin

Sbírka potravin (dříve Národní potravinová sbírka) probíhá každý rok v listopadu a je určena pro veřejnost, kteří do ní mohou přispět zakoupením potravin a hygieny ve vybraných supermarketech. Vybrané zboží bude nadále využito pro klienty Charity Šumperk, kteří jsou v sociální nouzi. 

V roce 2019 jsme obdrželi neuvěřitelných 620 kg potravin a 86 kg hygieny. Dostali jsme převážně těstoviny, rýži, mléko, olej a cukr, které dále přerozdělíme rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám i jednotlivcům v nouzi. Všem dárcům moc děkujeme.

V roce 2018 bylo vybráno bezmála 400 kg potravin a hygieny, které půjdou lidem v hmotné nouzi, lidem ohroženým ztrátou bydlení a osamělým lidem v šumperském děkanátu.

V roce 2017 se vybralo 500 kg potravin a hygieny.