Základní sociální poradenství

Charita Šumperk poskytuje v rámci poradenských služeb základní sociální poradenství, čímž splňuje povinnost danou všem poskytovatelům sociálních služeb zákonem. Poradenské služby naší organizace jsou určeny především seniorům nebo osobám se zdravotním či jiným handicapem, popř. jejich rodinným příslušníkům. Poradenství většinou doplňuje naše ostatní služby a jedná se třeba o pomoc s vyřizováním sociálních dávek (např. příspěvek na péči), pomoc s vyřízením žádosti o umístění do pobytového zařízení, informace o možnosti využívání a pořízení zdravotních pomůcek apod.

V rámci sociálního poradenství se snažíme poskytnout informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace dané osoby. Nezajišťujeme však odborné poradenství, které je běžně poskytováno ve specializovaných poradnách zaměřených na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob. Pokud nejsme schopni zajistit adekvátní pomoc, zprostředkujeme odbornou pomoc jinou formou (např. kontaktem na specializovanou poradnu, příslušné pracoviště úřadu, jiného poskytovatele sociálních služeb).