Studenti darováním stužek pomohli Ukrajině

Studenti VOŠ a SPŠ v Šumperku se z vlastní iniciativy rozhodli pomoci válkou ničené Ukrajině.  Za své náklady nakoupili materiál na výrobu stužek, ty pak od 7. 3. – 11 . 3. 2022 rozdávali v ulicích Šumperka. Občané, kterým není utrpení na Ukrajině a situace uprchlíků lhostejné, obdarovali studenty celkovou částkou 41 610 Kč!

Ve spolupráci s Charitou Šumperk a po dohodě s koordinátorkou pomoci na VOŠ a SPŠ Šumperk budou tyto finance použity na nákup přímé pomoci ukrajinským rodinám, které začaly postupně přicházet na Šumpersko a které se bez pomoci druhých neobejdou.

 Děkujeme všem, kteří svým darem tuto akci podpořili.

studenti