Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Zdenka Hrubá, DiS.

koordinátorka sociálních projektů
Tel: 583 412 587, 734 435 080     g_rx1Z2%~nokQOQrW9EoYW7%WkvDRW7r

Ing. Martin Damborský

asistent ředitele, personalista
Tel: 583 412 587, 736 509 477     _.EC5.5d9bm%C1.7~bGkbZ6j0akmb

Miluše Kobzová

vedoucí recepce
Tel: 583 412 587, 739 246 015     _hqk-3bfW7c-T65j4mnJR0h_35pJ

Bc. Vít Kolčava

ekonom
Tel: 583 412 587, 736 509 405     0dBx5_4WH-uk87j7g8oBV629g

Helena Hamplová

účetní
Tel: 583 412 587, 736 522 887     b-rD474WH-uk87j7g8oBV629g

Anna Drlíková

mzdová účetní
Tel: 583 412 587, 736 522 887     8sqIQOQ938Es-Zp7XkrrO1p

Marie Minářová

pokladní
Tel: 583 412 587, 736 522 887     _hxvR2daVX~mYZhaa8MkSb9%T-M

Tomáš Hampl

vedoucí technického úseku
Tel: 583 412 587, 736 509 434     a.pr477cf5HCV94WH-uk87j7g8oBV629g

Bc. Ludmila Nováková

vrchní sestra
Tel: 736 509 441, 583 412 587     g_Ek.~jf45CoT34WH-uk87j7g8oBV629g

Ilona Mederová

staniční sestra střediska Zábřeh
Tel: 583 412 587, 736 509 442     YaBCOj58~.ujGK7%WkvDRj58~.uhTj

Lucie Šmídová

staniční sestra, středisko Mohelnice
Tel: 736 510 830     YaBCO_e%0eAsT34WH-uk87j7g8oBV629g

Marie Jašková

staniční sestra, středisko Postřelmov
Tel: 736 509 458    

Mgr. Ludmila Ryšavá

vedoucí pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby
Tel: 588 881 790, 736 509 449     _.py.Zj_7lxkQOQ938Es-Zp7XkrrO1p

Veronika Karnová, DiS.

sociální pracovnice CHPS
Tel: 583 412 587, 736 509 451     %hpz8Z74YaCCQOQ938Es-Zp7XkrrO1p

Mgr. Daniela Chrobáková, DiS.

vedoucí denního stacionáře Domovinka
Tel: 583 414 622, 736 509 438     Zhzy.7dcW7c-T65j4mnJR0h_35pJ

Oldřiška Kupková, DiS.

sociální pracovník denního stacionáře Okýnko
Tel: 588 881 974     %hpz8Z74-dLx1~4WH-uk87j7g8oBV629g

Jana Koberová, DiS.

vedoucí denního stacionáře Okýnko
Tel: 588 881 974, 736 509 466     58AkO9e80kBFRYUSg8oBV62938Es-Z29g

Bc. Petra Mašková

Vedoucí střediska Sociální rehabilitace
Tel: 734 526 927     %hpsR-daTkrrR0~d4mnmVYUSYanBZd5rW9EoYW7r

Ing. Jana Skalická

Pastorační asistentka, koordinátor pro public relations a fundraising
Tel: 583 412 587, 736 509 431     _kBzR55907c-T65j4mnJR0h_35pJ