Využití Tříkrálové sbírky 2022
4. listopadu 2022 Aktuality

Využití Tříkrálové sbírky 2022

V letošním roce se vykoledovalo 978 724 Kč, výtěžek online kasičky je 22 750 Kč, bezhotovostní dar 300 Kč, celkem 1 001 774 Kč. K této částce se připočte poměrná část výtěžku z DMS a finance, které přišly přímo na tříkrálový účet. Z toho se vypočítá následně 58%, které putují na účet Charity. Celková suma, kterou jsme letos obdrželi, činí 606 251,71 Kč.

 Peníze jsme využili tímto způsobem:

 • Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z. s.
  15 000 Kč
 • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
  15 000 Kč
 • Přímá pomoc
  50 000 Kč
 • Podpora sociální rehabilitace klientů a prevence sociálního vyloučení
  6 251,71 Kč
 • Vozidlo pro rozvoz obědů a kompenzačních pomůcek
  200 000 Kč
 • Vybavení do terénu
  100 000 Kč
 • Vybavení Centra sociální a humanitární pomoci v Hanušovicích
  10 000 Kč
 • Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  100 000 Kč
 • Podpora udržitelnosti zdravotních a sociálních služeb - výměna kotle v hlavní budově Charity Šumperk
  90 000 Kč
 • Vzdělávání pracovníků v přímé péči
  20 000 Kč.

Z celkového výtěžku TKS zůstává 58 % pro náš region, 15 % využívá na své projekty Arcidiecézní Charita Olomouc, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky, 5% krizový fond, 2% nouzový fond.

Bližší informace najdete na: www.trikralovasbirka.cz