Jak Ukrajině pomoci?
3. března 2022 Aktuality

Jak Ukrajině pomoci?

Jednoduchý návod najdete zde

Charita ČR i Arcidiecézní charita Olomouc na Ukrajině již dlouhou dobu působí, a aktuálně se - ve spolupráci s dlouhodobým místním partnerem Caritas Ukraine - v rámci bezprostřední pomoci soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší pro obyvatele zasažené válkou. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

1) Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. Informace o této sbírce vč. možností, jak do ní přispět, postupů k získání potvrzení o datech apod. najdete na webu Charity Česká republika.
Další možnost jak přispět je dárcovská SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.
Výtěžky ze sbírek pomohou k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické prostředky či přístřeší.

2) Materiální pomoc a materiální sbírku k dnešnímu dni Charita Šumperk nepořádá - nedisponujeme skladovými prostrory a vozidly pro transport materiálu do Olomouce.
Situace se mění každý den, prosím sledujte aktuální informace na našich stránkách. Můžeme vás oslovit s konkrétní formou pomoci pro rodiny uprchlíků přímo na Šumpersku.
Chcete-li nabídnout materiální pomoc, prosím kontaktujte p. Víta Forbelského, tel. 737 342 043, email: material.ua@acho.charita.cz, který je koordinátorem materiální pomoci za Arcidiecézní Charitu Olomouc.

Dopravu potřebných věcí do Olomouce na ACHO si každý musí ale zajistit sám, není to v možnostech Charity Šumperk.

Staré a obnošené šatstvo se nevybírá, prosím nenoste ho, nevozte ho.

Seznam potřebných věcí do balíčků na Ukrajinu pro ACHO naleznete zde.
Od 7. 3. 2022 funguje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPA) v Olomouci na Koželužské ulici (bývalá hanácká kasárna), které organizuje sbírku materiální pomoci - seznam najdete zde: KACPA.

Podrobnosti k fungování KACPA najdete zde
Formuláře – vaše nabídka pomoci najdete zde:
Aktuality z Olomouckého kraje najdete zde:


3) Chcete-li nabídnout volné kapacity pro ubytování, můžete nám poslat nabídky na: ubytovani.ua@acho.charita.cznebo vyplnit formulář Olomouckého kraje, který nabídky také shromažďuje a v případě potřeby ubytování Vás osloví: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxcdXbVA9fK-GaWk7ZlCKrIaV3SJzoPsHbWSonGyXjkzGIQ/viewform

Lidé, kteří prchají před válkou z Ukrajiny, mají k dispozici také dvě krizové telefonní linky. Dozví se na nich vše, co budou potřebovat – od informací důležitých k vyřízení víz přes registraci až po adresy míst, kde je pro ně připraveno ubytování. Linky fungují nonstop.                   telefonní čísla:                        771 235 570        771 235 571

Zájemci, kteří chtějí uprchlíkům nebo válkou zmítané Ukrajině pomoci, se mohou ozvat e-mailem na pomoc@olkraj.cz. Více informací o konkrétní pomoci ukrajinským uprchlíkům naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje www.krajpomaha.cz, Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/ nebo na on-line centru pro pomoc Ukrajině https://www.nasiukrajinci.cz/.