Charita Šumperk slaví 30 let!
30. srpna 2022 Aktuality

Charita Šumperk slaví 30 let!

V listopadu oslaví Charita Šumperk 30 let od svého založení. Přinášíme vám krátký pohled do historie naší Charity a pozvánky na akce spojené s oslavami výročí.

Charitu Šumperk ustanovil olomoucký arcibiskup na základě zřizovacího dekretu 11. 11. 1992 jako farní Charitu pro farnost Šumperk. V dalším roce, přesně 1. 9. 1993 začala působit ošetřovatelská a pečovatelská služba. Od té doby se činnost Charity Šumperk rozšířila o několik dalších služeb (např. v roce 2001 vznikla služba Osobní asistence) a začala působit v celém děkanátu. Počet zaměstnanců se z původních 6 zvýšil na 65 zaměstnanců.

Charita nejdříve sídlila ve Vančurově ulici, poté v ulici 8. května, pak se přestěhovala na ulici Žerotínovu. Od května roku 2014 Charita Šumperk sídlí na Jeremenkově ulici 705/7 v Šumperku.

Minulý rok, 9. září 2021, požehnal arcibiskup Jan Graubner novou budovu na sousední Rooseveltově ulici 3264/16, která slouží jako zázemí Mobilní specializované paliativní péče.

V rámci oslav vás zveme na tyto akce: