Jindřich Štreit/ Být doma
14. července 2022 Aktuality

Jindřich Štreit/ Být doma

Motivací a cílem vzniku této knihy je podpořit rozvoj domácí specializované paliativní péče. Přes všechny studie o výhodnosti péče o umírající v domácím prostředí, přes všechna programová prohlášení odpovědných státních a komunálních orgánů a zdravotních pojišťoven, přes všechny průzkumy o přání lidi umírat doma, je podpora této služby, kterou provádí téměř výhradně různé neziskové organizace, nedostačující.

Termín konání: 16. září 2022 v 18 hodin
Kde: Kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku (Klášterní kostel)

Přejete si i Vy Být doma, přejete si i Vy, aby vaši blízcí mohli Být doma, v životě, v lásce, i v umírání?
Zajímejte se o stav služby domácí paliativní péče a zasazujte se o systémové zlepšení její podpory. Nenechávejte to jen na dárcích, nenechávejte to jen na zřizovatelích neziskovek, které konají nesmírně záslužnou činnost.
Pojďme Být doma.

Této exkluzivní akci bude předcházet od 18. srpna malá výstava výběru fotografií z nové knihy Jindřicha Štreita v Zahradním pavilonu v Radniční ulici 2797/27, kterou pořádá šumperská Eagle Gallery.

Těšíme se na Vaši návštěvu,
Jana a Pavel Holubářovi, Charita Šumperk a samozřejmě Jindra ze Sovince

plakát křest knihy