Ultrazvuk pro mobilní hospic
24. října 2022 Aktuality

Ultrazvuk pro mobilní hospic

V roce 2022 Charita Šumperk úspěšně realizovala projekt a získala tak nadační příspěvek 50 000 Kč od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na projekt „Ultrazvuk pro mobilní hospic“. 

Účelem projektu, který byl zaevidován pod číslem 0013/2022/Palia a který byl částečně spolufinancován Výborem dobré vůle, byl nákup mobilního ultrazvuku. Mobilní ultrazvuk poslouží zejména lékařům mobilního paliativního týmu, který poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči v regionu – tzn. v oblasti Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska.

Za tento příspěvek velice děkujeme!