Mše za Charitu Šumperk
20. září 2022 Aktuality

Mše za Charitu Šumperk

Patronem charitního díla je svatý Vincenc z Paula, jehož si připomínáme 26. září, proto v měsíci září ve všech Charitách probíhá řada akcí. V naší Charitě mezi tradiční aktivity patří mše svatá za zaměstnance Charity Šumperk, její současné i zemřelé uživatele, která se letos konala 18. září.

Mši celebroval šumperský kaplan Josef Hovád, který se na výbornou zhostil výkladu Evangelia( Lk 16,1-13).  – Nemůžete sloužit Bohu i mamonu O čtení se tradičně postaraly ředitelka Charity Jana Holubářová a nevidomá uživatelka Charity Anička Kallerová, která jako vždy všechny přítomné ohromila svým bezchybným čtením.

IMG_2177