Medaile Českého červeného kříže
14. září 2020 Aktuality

Medaile Českého červeného kříže

13. září 2020 byly v Praze předány pamětní medaile Českého červeného kříže „Děkujeme“ určené těm, kteří se nadstandardním osobním nasazením zapojili do zvládání epidemie Covid-19 na jaře letošního roku. Mezi oceněnými byla i vrchní sestra Charity Šumperk Mgr. Dagmar Remešová, která obdržela mosaznou medaili. Vrchní sestra při převzetí medaile sdělila, že toto ocenění patří všem pracovníkům Charity Šumperk, kteří v nelehké době pandemie pracovali s vypětím všech sil a zajistili nepřetržitý provoz terénních služeb. Medaile nese na líci slovo „Děkujeme“ v řadě světových jazyků. Na rubu je portrét Florence Nightingalové, patronky moderního ošetřovatelství, od jejíhož narození letos uplynulo 200 let, a symbol Červeného kříže, neboť Henri Dunanta k založení Červeného kříže inspirovala. Medaile „Děkujeme“ má být poděkováním i památkou“, řekl prezident ČČK Marek Jukl, který oceněným medaile při plavbě parníkem na Vltavě předal.                                                                                 zdroj tisková zpráva ČČK, JB  

praha dasa 2