Historie pomoci potřebným Zobrazit fotogalerii
26. října 2022 Aktuality

Historie pomoci potřebným

Pomáhat potřebným je stejně staré jako Charita sama, je to jeden z jejích základních pilířů.

Centrum sociální a humanitární pomoci

Centrum sociální a humanitární pomoci vzniklo v říjnu 2003 sdružením těchto činností: sociálně-právní poradenství, krizová intervence – pomoc lidem v nouzi, charitní šatník (v provozu 2002 – 2009), humanitární pomoc a fond přímé pomoci.V roce 2016 vznikly v suterénu Charity nové prostory pro Centrum sociální a humanitární pomoci. Byly vybaveny novým nábytkem a regály pro uskladnění potravin a hygieny. Od roku 2017 začala sociální pracovnice ve spolupráci s koordinátorkou pravidelně 2x týdně vydávat potraviny a hygienu rodinám a jednotlivcům v nouzi na základě doporučení sociálního odboru MěÚ a úřadu práce.

Z důvodu velkého přílivu uprchlíků z Ukrajiny byla od března do června rozšířena provozní doba Centra. Zpočátku bylo otevřeno každý pracovní den dvě a půl hodiny, v dubnu tři dny v týdnu (celý den), v květnu 2 dny v týdnu (celý den) a v červnu jeden den v týdnu (celý den). Potraviny a hygienu pro uprchlíky zajišťovalo město Šumperk. Uprchlíci se prokazovali pasem nebo vízem, vše bylo řádně evidováno. Každý z uprchlíků mohl přijít třikrát. Od července 2022 mohou uprchlíci přijít v řádných otvíracích hodinách Centra s doporučenkou od výše uvedených úřadů. Od července 2022 je pomoc vydávána každou středu také v Hanušovicích, za stejných podmínek jako v Šumperku.

Charita Šumperk je v souvislosti s konfliktem na Ukrajině součástí projektu Integrace 2022 Ministerstva vnitra ČR. Nositelem projektu je Arcidiecézní charita Olomouc a zahrnuje územní působnost 19 Charit. Mezi aktivity patří sociální poradenství, přímá práce s cílovou skupinou, koordinace humanitární pomoci, multikulturní, adaptační a integrační činnosti.

Jak získáváme potraviny a hygienu?

V roce 2013 začala Charita Šumperk organizovat potravinovou sbírku v rámci Dne Charity. V červenci 2016 se Charita zapojila do projektu FEAD, na který navázal v roce 2017 projekt Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám II. (financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci - OP PMP, koordinovaného MPSV ČR). V roce 2017 započala spolupráce Charity Šumperk s Potravinovou bankou Olomouckého kraje, z.s. V roce 2017 jsme se zapojili do Národní potravinové sbírky (později Sbírka potravin). Projekt OP PMP, Sbírka potravin a spolupráce s Potravinovou bankou představuje pro Charitu významný zdroj potravin a hygieny, kterou naše sociální pracovnice přerozděluje rodinám a jednotlivcům v nouzi.

Fond přímé pomoci

Fond přímé pomoci je každoročně zřizován z  výtěžku Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Jedná se o potravinovou, hygienickou a finanční výpomoc rodinám a jednotlivcům ve vážných existenčních krizích. Poskytnutí finanční pomoci je vázáno na sepsání sociálního šetření a podléhá schválení ředitelky Charity.

Sbírky

Charita Šumperk se během své existence podílela na mnoha sbírkách – Kola pro Afriku, Kontejner pro Haiti, sběr šatstva, obuvi, potravin, hygieny apod. Sesbíraný materiál pomáhal nejen u nás, ale i v zahraničí. Bezesporu největší sbírkou je ta Tříkrálová. V jejím rámci probíhá už od roku 2013 Tříkrálová zelňačka. V roce 2022 proběhl poprvé Tříkrálový koncert, na kterém vystoupili Motýli Šumperk. Mezi další sbírky, do kterých se zapojujeme, patří Vánoční balíčky pro Ukrajinu a Ježíškova vnoučata.

V souvislosti s konfliktem na Ukrajině proběhla iniciativa studentů VOŠ a SPŠ v Šumperku, kteří na ulicích rozdávali stužky. Charita Šumperk pořádala ve spolupráci s Městskou knihovnou T. G. Masaryka a Vlastivědným muzeem benefiční výstavu. Utržené peníze šly na nákup přímé pomoci pro ukrajinské rodiny, které se bez pomoci druhých neobejdou. V červnu proběhl benefiční koncert Motýlů na podporu volnočasových aktivit ukrajinských dětí.