Historie ostatních služeb Zobrazit fotogalerii
2. listopadu 2022 Aktuality

Historie ostatních služeb

V tomto článku se můžete dočíst, jakými aktivitami se ještě Charita Šumperk zabývá. Pozornost věnujeme i službám, které už ukončily svou činnost.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Půjčovna pomůcek funguje od roku 2002 - ze začátku byly pomůcky půjčovány v rámci pečovatelské služby. V roce 2006 byl vyčleněn pracovník, který má půjčovnu na starost. Pomůcky jsou v rámci půjčovny dokupovány průběžně, část pomůcek Charitě Šumperk darovali naši uživatelé nebo veřejnost. V současné době je půjčovna otevřena každý pracovní den od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 15:00. V posledních letech zapůjčujeme také oxygenátory, které půjčují pracovníci Mobilní specializované paliativní péče.

Veřejné toalety

Charita Šumperk provozuje veřejné toalety jako chráněnou dílnu od 1. února 2008. Zaměstnává zde pracovníky se zdravotním znevýhodněním, kteří byli vedeni na úřadu práce. Pracovníci, kteří by byli na trhu práce obtížně zaměstnavatelní (z důvodu snížené pracovní schopnosti) se zde mohou zařadit do sociálního prostředí a svou prací přispět ke zvýšení úrovně sociálních zařízení ve městě.

Duchovní služby

Od roku 2004 pořádá Charita Šumperk pouť ke Kostelíčku u Bludova. V roce 2014 se pouť spojila s pohádkovým lesem pro děti, na přípravě se až do současnosti podílí Centrum pro rodinu. Pastorační asistent působí na Charitě od roku 2012. Pravidelně každý rok v září je sloužena mše svatá za zaměstnance, pacienty a uživatele Charity Šumperk.

Ostatní aktivity

Mezi společenské akce, které bývaly hojně navštěvovány, patřilo Vánoční setkání s klienty. V roce 2004 vznikla tradice koncertů pro Charitu. Ze začátku probíhaly ve spolupráci s Charitou Zábřeh a hudebních uskupení ze Zábřeha a ze Šumperka. Koncert probíhal každý rok na podzim až do roku 2019. Po pandemii Covid-19 se koncert přesunul na leden a stal se z něj koncert Tříkrálový. V roce 2013 navázala Charita Šumperk spolupráci s organizací Dětský klíč Šumperk, o.p.s. Klienti docházejí na Charitu v rámci služby sociální rehabilitace a vykonávají drobné aktivity, které jim pomáhají začlenit se do společnosti. Spolupráce pokračuje s několika přestávkami až do současnosti. V posledních letech proběhlo několik výletů pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin (Praha, Kroměříž) a také výlety pro seniory (Neratov, Žďár nad Sázavou, výlet do Tišnova se kvůli pandemii Covid-19 neuskutečnil).

Ukončené služby

V roce 1999 vzniklo Centrum sblížení Savore – denní centrum pro sociálně slabé občany. V rámci jeho provozu bylo poskytováno poradenství a probíhaly volnočasové aktivity pro děti. K 31. 12. 2003 byla činnost centra ukončena. V letech 2004 až 2005 probíhala respitní (odlehčovací) péče, která podporovala rodinné příslušníky a vytvářela jim podmínky pro odpočinek a regeneraci v péči o blízkého.