Dernisáž výstavy fotografií v Bludově
16. června 2020 Aktuality

Dernisáž výstavy fotografií v Bludově

V úterý 9. června 2020 proběhlo slavnostní ukončení výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma.

V úterý 9. června 2020 se v Kulturním domě Bludov konalo slavnostní ukončení výstavy fotek pana Jindřicha Buxbauma „Intimní pohled na péči Charity“. Velmi příjemné výstavní prostředí jen umocnilo náladu velkoformátových černobílých fotografií zachycujících péči zdravotních sester a pečovatelek v domácím prostředí. O Charitě Šumperk, jejich aktivitách, službě nemocným a seniorům vyprávěla přítomným ředitelka Charity Jana Bieliková. Výstavu ukončilo několik písní v perfektním podání děvčat a jejich pana učitele z místního kroužku při ZŠ.

20200609_165920

20200609_164819