Další dvě nová auta pro Charitu Šumperk
3. března 2021 Aktuality

Další dvě nová auta pro Charitu Šumperk

Evropská unie, Fond pro regionální rozvoj, IROP podpořila Charitu Šumperk v projektu „Pořízení automobilů 2021“ s reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014704.     

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt umožnil nákup 2 vozů pro terénní sociální služby. Jedná se o vozy Dacia Sandero a Dacia Dokker Van. Díky tomuto projektu se zvýší dostupnost terénních služeb Charity Šumperk – pečovatelské služby a osobní asistence.

Za danou podporu děkujeme!

auto mas2