Být doma
20. září 2022 Aktuality

Být doma

Nová kniha profesora Jindřicha Štreita je na světě!

16. září 2022 se v Klášterním kostele v Šumperku konala výjimečná akce, a to uvedení nové knihy profesora Jindřicha Štreita „Být doma“. Barevné fotografie k této knize vznikaly v letech 2020 a 2022 v regionu, kde působí Charita Šumperk, která měla takto vzácnou příležitost spolupracovat s  významným fotografem.

Cílem této knihy je zviditelnění terénní paliativní péče, potřebnost informovat širokou veřejnost, že existuje možnost dochování nejbližších v domácím prostředí a zejména apelovat na místech a u lidí, kteří mohou změnit současné nastavení podmínek pro organizace, které tuto péči poskytují.

Během večera se k tématu paliativní péče vyjádřili MUDr. Květa Kratochvílová a Mudr. Petr Beneš, garanti a zároveň lékaři paliativní péče Olomouckého kraje, hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, náměstci hejtmana Ing. Ivo Slavotínek a Ing. Jan Šafařík a samozřejmě autor knihy, světoznámý fotograf pan Jindřich Štreit. Knihu slavnostně požehnal biskupský delegát pro pastoraci otec Petr Bulvas, kmotrem jí byl akademický sochař Otmar Oliva. Nádherný hudební doprovod zajistil pěvecký sbor Motýli a pan David Rotter spolu s panem Petrem Hojačem. Premiérové promítání vybraných fotografií a premiéru krátkého filmu o Jindřichovi Štreitovi zajistil VISTA film, manželé Hlavsovi. Děkujeme!

Během večera bylo ředitelkou Charity Janou Holubářovou přítomným vysvětleno, proč a za jakým cílem kniha vznikla, stejně jako důvod vzniku Iniciativy Být doma.

Celý večer byl velice emotivní, nesl se v pokojné atmosféře. Po ukončení programu následovala autogramiáda s Jindřichem Štreitem.

Ještě jednou veliké poděkování všem, kteří se aktivně a bez nároku na honorář zapojili do přípravy knihy či programu večera. Poděkování patří také všem kolegům z Charity Šumperk, manželům Holubářovým, bez jejichž podpory by projekt tohoto typu nevznikl.