Starosta boural Charitu

Starosta boural Charitu

5. 2. 2020 - 30. 5. 2020 Šumperk Ostatní

Na pozvání ředitelky šumperské Charity Jany Bielikové se starosta Tomáš Spurný zařadil do bourací čety.

Na pozvání ředitelky šumperské Charity Jany Bielikové se starosta Tomáš Spurný zařadil do bourací čety, která se v areálu Charity v Jeremenkově ulici pustila do demolice montovaného dřevěného objektu. „Další etapou této stavební akce bude vytvoření zázemí pro provoz mobilní hospicové péče na Šumpersku,“ uvedla Jana Bieliková.

Vysvětlila, že Charita Šumperk v rámci domácí zdravotní péče vždy pečovala o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich domácím prostředí. V roce 2018 vznikla nová odbornost – specializovaná mobilní hospicová (paliativní) péče, která prostřednictvím multidisciplinárního týmu (paliatr, lékaři, zdravotní sestry se specializovaným vzděláním, sociální pracovník atd.) zajišťuje vysoce profesionální péči o umírající v domácím prostředí 24 hodin denně, 7dní v týdnu.

„Nové prostory budou sloužit především jako zázemí pro multidisciplinární tým mobilní hospicové péče. Přízemí bude sloužit jako sklad rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně prostorů pro jejich mytí a údržbu. První patro bude fungovat jako zázemí pro hospicovou péči a budou zde prostory zdravotnický personál včetně ambulance lékaře, administrativního a sociálního pracovníka a jednací místnost. Chybět zde nebude hygienické zázemí pro personál, který o pacienty pečuje. Samozřejmostí je bezbariérovost,“ popsala projekt ředitelka Charity. Zároveň zdůraznila, že se nejedná o pobytové zařízení. Péče je poskytována v domácnosti pacientů.

Stavební práce by měly být dokončeny na jaře příštího roku, akci finančně zaštítil dar fyzické osoby.