Charitní pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Jeremenkova 7, Šumperk 78701

Provozní doba
Doba poskytování služby:
  • pracovní dny: 7:00 - 19:00                                                                                                                                                  
  • v nezbytných případech službu poskytujeme v sobotu od 7:00 do 12:00, případně v neděli a o svátcích, dle potřeb uživatele. V těchto dnech jde pouze o úkony osobní hygieny a podání stravy. Mezi případy, kdy se služba poskytuje mimo základní dobu, patří zejména osamělost člověka.
Oblast působnosti
Charitní pečovatelská služba působí na území děkanátu Šumperk:
  • města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk,
  • obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dolní Studénky, Hraběšice, Jindřichov, Kopřivná, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Ostružná, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice a okolní obce.

Na koho se můžete obrátit

Bc. Jarmila Davidová DiS.

vedoucí sociálních služeb
Tel.: 734 362 541 E-mail: 58EwZ-54Z8IsU~l7VX~C__f_~dkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Šumperk

Kraj
Olomoucký kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Jarmila Davidová DiS.

Registrační číslo služby
7636721

Aktuální kapacita - terénní služba
9

Poslání a cíle

Posláním terénní Charitní pečovatelské služby je individuálně podporovat nezávislost a samostatnost uživatele se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení tak, aby mohl vést důstojný život v domácím prostředí a zachovat si zdravý životní styl.

Zásady

Charitní pečovatelská služba má stanoveny zásady poskytované služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto zásady jsou také součástí tzv. pracovních postupů, určených pro pracovníky v přímé péči. S těmito jsou seznámeni všichni noví i stávající pracovníci organizace a jsou rovněž zavázáni se podle nich řídit.

  • zásada partnerství - uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery
  • respektování uživatele - ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, bez předsudků, dbáme na jeho individuální potřeby
  • respektování dohody sjednané služby 
  • respektování soukromí uživatele
  • respektování a podpora soběstačnosti uživatele - usilujeme o co největší míru soběstačnosti uživatele, uživatel sám rozhoduje o průběhu služby
  • zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací - informace získané od uživatelů v rámci poskytování služeb jsou důvěrné a pracovníci zachovávají úplnou mlčenlivost o všech údajích, se kterými přijdou během své pracovní činnosti do styku, podle "Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů".

Cílové skupiny

senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

Doprava uživatele

Další informace

Jedná se o terénní službu poskytovanou převážně přímo v domácnosti uživatele na základě jeho aktuální potřeby. Na úhradě se uživatel služby finančně spolupodílí dle cen v sazebníku služeb.