Osobní asistence

Kde nás najdete

Adresa

Jeremenkova 7, Šumperk 78701

Provozní doba

Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30. Péči v jinou dobu poskytujeme po předchozí domluvě, dle aktuální potřeby uživatele.

Oblast působnosti
Charita Šumperk působí na území děkanátu Šumperk.
  • města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk
  • obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dolní Studénky, Hraběšice, Jindřichov, Kopřivná, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Ostružná, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice a okolní obce

Na koho se můžete obrátit

Bc. Jarmila Davidová DiS.

vedoucí sociálních služeb
Tel.: 734 362 541 E-mail: 58EwZ-54Z8IsU~l7VX~C__f_~dkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Osobní asistence

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Charita Šumperk

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Jarmila Davidová DiS.

Registrační číslo služby
8019473

Aktuální kapacita - terénní služba
3

Poslání a cíle

Terénní služba Osobní asistence podporuje osoby se sníženou soběstačností potřebující ke svému životu dopomoc druhého člověka. Služba je poskytována v přirozeném prostředí člověka.

Zásady

Služba Osobní asistence má stanoveny zásady poskytované služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto zásady jsou také součástí tzv. pracovních postupů, určených pro pracovníky v přímé péči. S těmito jsou seznámeni všichni noví i stávající pracovníci organizace a jsou rovněž zavázáni se podle nich řídit.

  • zásada partnerství - uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery
  • respektování uživatele - ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, bez předsudků, dbáme na jeho individuální potřeby
  • respektování dohody sjednané služby
  • respektování soukromí uživatele
  • respektování a podpora soběstačnosti uživatele - usilujeme o co největší míru soběstačnosti uživatele, uživatel sám rozhoduje o průběhu služby
  • zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací - informace získané od uživatelů v rámci poskytování služeb jsou důvěrné a pracovníci zachovávají úplnou mlčenlivost o všech údajích, se kterými přijdou během své pracovní činnosti do styku, podle "Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů".

Cílové skupiny

senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

Doprava uživatele

Další informace

Podstatou služby je pomoc osobního asistenta se zvládnutím běžných každodenních úkonů, které by uživatel dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Na službě se uživatel finančně spolupodílí dle aktuálního sazebníku.