Centrum sociální a humanitární pomoci

Kde nás najdete

Adresa

Jeremenkova 7, Šumperk 78701

Provozní doba

Úterý a pátek 10:30 - 12:00

Oblast působnosti

 Pomoc je primárně směřována lidem žijícím na území šumperského děkanátu a těm, kteří nevyužívají jinou sociální službu.

Na koho se můžete obrátit

Bc. Eliška Samsonová DiS.

sociální pracovnice pro Šumperk
Tel.: 703 176 288 E-mail: 0evC1Z2kWfFy4~l7VX~C__f_~dkmYZhaa8kmb

Bc. Iveta Karwaczyková

sociální pracovnice pro Hanušovice
Tel.: 703 176 291 E-mail: 4orDRWa7~pnmbiagc8m%Ccke_.EuO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Centrum sociální a humanitární pomoci

Typ služby
Potravinová a materiální pomoc

Poskytovatel
Charita Šumperk

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Cílové skupiny

všichni

Další informace

Nabízíme potravinovou, hygienickou a finanční pomoc rodinám nebo jednotlivcům nacházejících se ve vážných existenčních krizích. Jde zejména o případy, kdy není možné situaci řešit standardní formou (pomoc rodiny, sociální dávky). Potravinová a hygienická pomoc se poskytuje na základě doporučení příslušných úřadů (MěÚ - odbor sociálních věcí, ÚP – Hmotná nouze). Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na provedení sociálního šetření a schválení ředitelkou Charity.

Prostřednictvím krizové intervence nabízíme pomoc lidem v nouzi a snažíme se jim vedle útěchy a porozumění poskytnout základní poradenství nebo zprostředkování následné pomoci.