Pastorační asistent/asistentka

Organizace: Charita Šumperk
Místo výkonu: Charita Šumperk a děkanát Šumperk
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: ihned
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bieliková

Pastorační asistent – pracovník ve služebním poměru k Arcibiskupství olomouckému. Zajišťuje pastoraci (stará se duchovní potřeby) uživatelů a zaměstnanců organizace.

Kvalifikační požadavky: teologické magisterské vzdělání. Pokud je vhodnou osobou po ostatních stránkách, může výjimečně stačit kurs pro pastorační pomocníky, který bývá organizován v děkanátech. 

Další požadavky: katolík, zralý ve víře, který přijal všechny iniciační svátosti (křest, biřmování, eucharistie), žije pravidelným svátostným životem, jeho víra je opravdová, je zapojen do života farnosti. Toto dosvědčuje na samostatném doporučení farář, v jehož farnosti jmenovaný žije, nebo děkan příslušného děkanátu.

Schopnosti: schopnost pracovat s lidmi.

Překážkou pro vykonávání služby pastoračního asistenta je život v církevně neplatném manželství nebo ve vztahu druh-družka. Další překážkou jsou vážné psychické nemoci.

Náplň práce: pastorace, koordinátor TKS, spolupodílení se  na organizaci akcí Charity, organizace potravinové pomoci a dalších sbírek, organizace Postní almužny, část úvazku je v CHPS.

5 týdnů dovolené, stravenky

Nástup možný ihned, kontakt na ředitelku Charity: 777 674 701

Inzerat-Pastoracni-sirka