1.     Pomůcky pouze pronajímáte nebo i prodáváte? Můžu si po nějaké době pomůcku odkoupit?

Pomůcky nepůjčujeme ani neprodáváme. Pomůcky pouze pronajímáme za úhradu. Úhrada za pronájem pomůcek je stanovena v ceníku, počítá se za skutečné dny pronájmu pomůcky.

2.     Pomůcku mi i dovezete?

Ano. Po dohodě s námi pokud, nemáte jinou možnost dopravy. Dovoz pomůcky je za úhradu.

3.     Pokud mám doporučení od lékaře nebo průkaz ZTP mám u vás na pomůcky slevu?

Ne.

4.     Potřebuji mít poukaz od lékaře, abych si u vás pomůcku mohl pronajmout?

Ne, nepotřebujete.

5.     Jak dlouho mohu mít pomůcku pronajatou?

Pomůcky pronajímáme na dobu neurčitou.