Charita Šumperk

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Charakteristika služby

Charita Šumperk nabízí uživatelům svých služeb, případně také ostatním zájemcům z řad veřejnosti, možnost pronájmu zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Pronájem je určen přednostně pro uživatele žijící v oblasti působnosti Charity Šumperk (viz mapa) a slouží k okamžitému pokrytí poptávky po daném vybavení do doby, než si uživatel zajistí pomůcku přes zdravotní pojišťovnu či jiným způsobem, nebo po dobu aktuální potřeby (např. po dobu léčby, rekonvalescence uživatele).

Nabízené služby

Nabízené služby zahrnují představení stávajícího sortimentu pomůcek, v případě zájmu také doporučení vhodné pomůcky, její předvedení a popřípadě dovoz až do místa bydliště. Vybavení půjčovny je pravidelně doplňováno a obnovováno dle poptávky uživatelů služeb a dle možností organizace. V nabídce půjčovny jsou např. tyto pomůcky: kompletní polohovací lůžka (převážně mechanická), invalidní vozíky, WC židle (kovové, plastové, dřevěné), chodítka (nepojízdná, pojízdná), francouzské hole atd. Ceny za pronájem jednotlivých pomůcek jsou stanoveny jako měsíční a jsou stanoveny v aktuálním sazebníku

Informace pro zájemce o službu

V případě zájmu o konkrétní typ pomůcky je nejlepší obrátit se telefonicky (583 216 747), popř. osobně na paní Marii Dvořákovou. Před samotným pronájmem je nejprve sepsána mezi Charitou Šumperk a zájemcem písemná smlouva. Platba za pomůcky probíhá vždy 1x za měsíc, a to po uplynutí kalendářního měsíce.

Informace o zdravotních pomůckách a bezbariérových přístupech v Olomouckém kraji naleznete zde.