Charita Šumperk

Osobní asistence

Poskytujeme kvalitní službu Osobní asistence, která individuálně podporuje nezávislost a samostatnost uživatele v jeho domácím prostředí takovým způsobem, aby mohl žít plnohodnotným životem a neztratil přirozený kontakt se společenským prostředím.

Výhodou Osobní asistence je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí. Služba je prováděna na základ uzavřené smlouvy a vytvořeného Individuálního plánu, který se přizpůsobuje individuálním potřebám žadatele.

Služba je poskytována v Po - Pá 7:00-15:30 (dle dohody i v jiném čase).

Uživatelé se podílejí na ceně služeb dle aktuálního sazebníku.