Charita Šumperk

Duchovní služby

V Charitě Šumperk pracuje pastorační asistentka, která pomáhá uživatelům a jejich rodinám v různých životních situacích, poskytuje jim podporu, navštěvuje je v nemocnici apod.

Charita Šumperk také zprostředkovává návštěvy kněze.