Charita Šumperk

Domácí hospicová péče

Poskytujeme domácí hospicovou péči pacientům v terminálním stavu a podporu osobám, které o ně pečují. Domácí hospicovou péči poskytujeme jako komplexní doprovázení pacienta, tedy v souboru zdravotních sociálních, psychologických a duchovních služeb. Naším cílem je umožnit pacientovi strávit závěr svého života v kruhu rodiny se svými blízkými, a to důstojným způsobem a bez zbytečného utrpení. V rámci možností se snažíme také o doprovázení pozůstalých. Službu poskytujeme v šumperském děkanátu.

Odbornou zdravotní péči poskytujeme jako péči paliativní dle zákona č. 372/2011 Sb., jejímž cílem je zmírnění utrpení a zachování kvality života. Spolupracujeme s praktickými lékaři, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny, léčby bolesti, onkology, neurology, geriatry atd.) dle aktuálních potřeb a stavu pacienta. Nedílnou součástí je spolupráce s nutriční poradnou a ambulancí bolesti, pokud je již pacient registrován. Služba je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu. Jsme vybaveni pomůckami a přístroji nutnými k zajištění zdravotní péče.

Ošetřovatelskou paliativní péči indikuje registrující praktický lékař, ambulantní specialista (lékař paliativní medicíny, léčby bolesti, onkolog, geriatr, neurolog aj.) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci na dobu 14 dnů po propuštění z nemocnice.

Sociální péči poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb. prostřednictvím pečovatelské a služby osobní asistence, máme k dispozici sociální pracovníky pro pomoc se zajištěním sociálních potřeb. Na žádost pacienta zajišťujeme duchovní podporu pastoračním pracovníkem Charity nebo duchovním. Do péče aktivně zapojujeme také rodinu pacienta. Svépomocná skupina, která se schází každé první úterý v měsíci, je místem, které slouží ke sdílení lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci, a to pod dohledem zkušené psychložky.

Služba je PLNĚ HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ .

Prováděné úkony     

 •                                   měření fyziologických funkcí
 •                                   měření glykémie glukometrem
 •                                   odběry biologického materiálu
 •                                   aplikace s. c., i. m. injekcí, opiátů, aplikace i. v., s. c. infuzí
 •                                   ošetření a převazy ran, dekubitů
 •                                   péče o stomie, urostomie, tracheostomie, epicystostomie
 •                                   péče o drény, žaludeční sondy
 •                                   péče o permanentní katetry, cévkování u žen
 •                                   podání kyslíku pomoci oxygenátoru
 •                                   komplexní ošetřovatelská péče
 •                                   ošetřovatelská rehabilitace
 •                                   edukace, psychická podpora pacienta, rodiny

 

Domácí hospicová péče

Výsledek vyhledávání: