Charita Šumperk

Charitní pečovatelská služba

Poskytujeme kvalitní pečovatelskou službu v domácnostech osob, které tuto službu potřebují. Výhodou pečovatelské služby je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí. Služba je prováděna na základ uzavřené smlouvy a vytvořeného Individuálního plánu, který se přizpůsobuje individuálním potřebám žadatele.

Služba je poskytována v Po - Pá 7:00-19:00 (dle dohody i v jiném čase).

Uživatelé se podílejí na ceně služeb dle sazebníku.