Poskytované zdravotní výkony

 • ·komplexní domácí zdravotní péče
 • · měření fyziologických funkcí (krevní tlak, tep,...), dohled při podávání léků
 • · ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran
 • · péče o stomie
 • · cévkování žen
 • · péče o permanentní katetr u mužů a žen
 • · aplikace injekcí, aplikace infuzí
 • · aplikace inzulínu
 • · zácvik při aplikaci inzulínu pacienta či rodinných příslušníků
 • · měření glykémie glukometrem
 • · odběry biologického materiálu
 • · ošetřovatelská rehabilitace, prevence kontraktur a poruch kožní integrity
 • · nácvik soběstačnosti a sebepéče
 • · aplikace očistného klyzma
 • · aplikace opiátů
 • · edukace pacienta a jeho rodiny o životosprávě, léčebném a pitném režimu
 • · zajištění výživy sondou
 • · sledování celkového zdravotního stavu