1.      Kolik stojí ošetřovatelská služba?

Pacient péči nehradí ani nedoplácí. Je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

2.      Mohu si zvolit jaká péče mi bude poskytnuta?

Ne. Toto určuje praktický lékař nebo nemocnice.

3.      Mohu si za péči sester připlatit?

Ne.

4.      Jak dlouho bude trvat návštěva?

Délku návštěvy určuje lékař. Péče může být průběžně upravována lékařem dle aktuálního zdravotního stavu a potřeb pacienta. Sestra nesmí délku návštěvy měnit.

5.      Budou se sestry při péči střídat?

Ano. Naší snahou je, aby u pacienta byla převážně jedna sestra. Střídání zaměstnanců Charity je nutné v případě dovolené nebo z provozních důvodů.

6.      V kolik hodin proběhne návštěva?

Mezi 7:00 – 15:30 ve všech dnech v týdnu.

V případě předpisu lékaře je péče poskytována dle potřeb pacienta, tzn. ve 24 hodinách.

7.      Zajišťuje Charita Šumperk pohotovostní službu?

Ne.

8.      Je potřeba nakoupit obvazový materiál?

Obvazový materiál v omezeném množství vozí sestry s sebou. Mají k dispozici materiál běžný, nejčastěji používaný. Speciální potřeby a další materiál si klient zajišťuje sám, eventuálně ve spolupráci s odbornými ambulancemi (kožní oddělení). V případě předepsání materiálu z jiného pracoviště nemůže být Charitou poskytnut žádný obvazový materiál.

9.      Co je potřeba si opatřit pro domácí péči?

Při první návštěvě bude pacient sestrou vyšetřen a budou mu doporučeny vhodné potřeby a pomůcky.

10. Mohou mi sestry poskytovat jinou péči než zdravotní?

Ne. Poskytují pouze to, co předepsal lékař. Neposkytují osobní hygienu, úklid ani jiné činnosti. Pro tyto úkony je možno využit jiné služby Charity Šumperk – pečovatelskou službu nebo osobní asistenci. Na tyto služby pacient částečně přispívá. Cenu lze zjistit v sazebníku nebo u zdravotních sester.