Charita Šumperk

Centrum sociální a humanitární pomoci

Fond přímé pomoci byl vytvořen pro případy osob v obtížných životních situacích, přestože se orientujeme spíše na jiný druh pomoci než na finanční. Fond bývá každoročně zřizován z části výtěžku Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Hygienu a potraviny čerpáme z Národní potravinové sbírky (koordinovanou společností BPS - Byznys pro společnost, z. s.) a projektu Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám II. (financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, koordinovaného MPSV ČR). Slouží hlavně v případech nenadálé nouze nebo jako výpomoc při dlouhodobé nouzi.

Charita Šumperk nabízí prostřednictvím tohoto fondu a touto pomocí finanční, potravinovou a materiální pomoc rodinám nebo jednotlivcům nacházejících se ve vážných existenčních krizích. Jde zejména o případy, kdy není možné řešit finanční požadavek standardní formou (např. příspěvkem státu, města, pojišťovny atd.) nebo se lidé ocitnou v okamžité nouzi. Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na provedení sociálního šetření a schválení ředitelkou. Potravinová a hygienická pomoc se poskytuje pravidelně každé úterý a pátek od 10:30 do 12:00 na základě doporučení příslušných sociálních úřadů (např. MěÚ - odbor sociálních věcí, ÚP – Hmotná nouze apod.). Aby pomoc byla účelnější, spolupracujeme s Armádou spásy v České republice, z. s.