Charita Šumperk

Pro pečující a hledající


Svépomocná skupina pro pečující

Pečujete doma o dlouhodobě nemocného? Kdo pečuje o Vás?

Péče o seniory a dlouhodobě nemocné v domácím prostředí je v současnosti moderním trendem.

Pečující rodina ve spolupráci s ošetřujícím lékaře a Charitou dokáží roky kvalitně pečovat o nemocného.

Jak je to ale s pečujícími osobami? Často se po dlouhou dobu starají o své blízké bez nároku na dovolenou, zájmy a koníčky. Nezřídka odejdou ze zaměstnání a tím přijdou o kolegy a známé. Ocitají v izolaci, ztrácí přirozené kontakty se svým okolím a nemají možnost se s nikým podělit o své radosti a trápení.

Jak dlouho se dá taková situace vydržet? Jak se do ní nedostat? Odpověď na tyto otázky není jednoduchá a určitě bude do jisté míry natolik individuální, jak jen jsou rozdílní pečující. Je však zřejmé, že pečující osoby potřebují efektivní podporu okolí, aby vše dokázali zvládat. „V rámci zkvalitnění péče o naše klienty se v poslední době zaměřujeme mimo jiné na pečující osoby,“ říká Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk a dodává, že se zaměstnanci snaží vidět pacienta či nemocného v kontextu rodiny a prostředí, ve kterém žije.

Pokud například o rodiče pečuje tři roky dcera, která neměla po celou dobu volný víkend nebo nebyla v kině či na dovolená, je velká pravděpodobnost, že bude vyčerpaná a bude pod vlivem různých emocí. „Z této znalosti domácího prostředí vznikla myšlenka vytvořit prostor pro pečující osoby v podobě pravidelného setkávání s lidmi s podobnými problémy a založili jsme svépomocnou skupinu pro pečující“ uvádí Jana Bieliková. Setkávání umožní pečujícím sdílet nejenom své zkušenosti, ale i radosti nebo obavy. Pečující, kteří se mohou cítit izolovaní, mají také příležitost najít nové známé a navázat společenské kontakty. Skupina bude pracovat po vedení zkušeného terapeuta.

Do skupiny je možné přicházet pravidelně nebo podle potřeby. Náplň jednotlivých setkání se bude řídit potřebami jejich členů.

Setkání se konají každé první úterý v měsíci v čase 15:00-16:30 v suterénu Charity Šumperk.

Pokud máte zájem účastnit se práce ve skupině, přihlaste se na telefonicky na čísle 583 216 747 nebo e-mailem na adresu info@sumperk.charita.cz nebo kontaktujte přímo supervizorku Michaelu Matouškovou.


Biblická hodina pro hledající

Hledáte smysl vlastního života? Nemusíte na to být sami.

Smysl života dává našemu bytí význam. Obvykle je vyjádřen otázkami „Proč jsem tady?“, „O čem je život?“ nebo “Jaký je smysl mé existence?“ Ti, kteří si právě kladou tyto nebo podobné otázky, hledajíc něco, co má tzv. „přesah“ nebo se nacházení na křižovatce života nemusejí být od září hledat odpovědi na tyto otázky sami. „Rozhodli jsme se umožnit lidem, kteří hledají smysl vlastního života a chtějí si ujasnit, jak je to s křesťanskou vírou, pravidelně se setkávat na Biblické hodině „říká Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk. Hledající tak mohou najít odpovědi na své otázky a mohou se rozhodnout, jak bude jejich život pokračovat dál.

Biblická hodina pro hledající probíhá v prostorách Charity Šumperk každé pondělí v čase 15:30 - 16:30 pod vedením Mgr. Františka Klíče. Biblické hodiny jsou pro účastníky zdarma a není potřeba se přihlašovat. V případě dotazů volejte 583 216 747 nebo pište e-mailem na adresu info@sumperk.charita.cz.

 


Společenství vdov

Od prosince 2017 Charita Šumperk poskytuje prostory pro Společenství vdov, jehož patronkou je paní Ivana Anna Schönová. Zde se setkávají osamělé vdovy a ženy, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Schází se jednou měsíčně, vždy v pátek v 17:00 – 19:00. Pozitivní cestou tak přistupují k trápení, které život přináší. Společně podnikají výlety i absolvují kulturní akce.

V případě dotazů nebo pro více informací volejte 583 216 747 nebo pište e-mailem na adresu info@sumperk.charita.cz.